• เกษตรกรรม

แก้คันผิวหนัง

ข่าวการเกษตร

หวดหม่อน

หวดหม่อน สรรพคุณ แก้มะเร็ง ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ สันโสก ขี้ผึ้ง แสนโสก ชะมัด เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น หมี่ มะหลุย มุยใหญ่ ยม รุ้ย สีสม หมอน้อย สมัดใบใหญ่ หัสคุณโคก สามเสือ สามโสก สำ