• เกษตรกรรม

เกษตรร่วมสมัย

444 ข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับดิน

เสียม ชื่อไทย : เสียม ชื่อภาษาอังกฤษ : spade ลักษณะ :เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในเครื่องมือขุดทุกชนิดที่ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้นิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กลึกหรือใช้ในบริเวณ

111 ข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับน้ำ

ถังน้ำ,ครุ ชื่อไทย : ถังน้ำ,ครุ ชื่อภาษาอังกฤษ :pail, bucket ลักษณะ : ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำทำจากพลาสติก มีหู เรียก ครุ หรือถังน้ำ กะละมัง ชื่อไทย : กะละมัง ชื่อภาษาอังกฤษ :basin