• เกษตรกรรม

เกษตรกร

ข้อมูล

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรทั่วไป

กรรไกร ชื่อไทย : กรรไกร ชื่อภาษาอังกฤษ : scissors ลักษณะ : เครื่องมือใช้สำหรับตัดวัสดุบางๆโดยใช้แรงกดน้อยใช้ตัดวัสดุเช่น กระดาษแข็ง แผ่นโลหะบาง พลาสติกบางอย่างผ้า เชือกและสายไ

333 ข้อมูล

เครื่องจักรและรถที่ใช้ในการเกษตร

เครื่องตัดหญ้า ชื่อไทย : เครื่องตัดหญ้า ชื่อภาษาอังกฤษ : lawn mover ลักษณะ : เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดหญ้ามีใบมีดคมตัวถังน้ำมันจะอยู่ด้านล่างและจะมีลูกยางใส่สำหรับกดปั๊มน้ำมัน