• เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

333 ข้อมูล

เครื่องจักรและรถที่ใช้ในการเกษตร

เครื่องตัดหญ้า ชื่อไทย : เครื่องตัดหญ้า ชื่อภาษาอังกฤษ : lawn mover ลักษณะ : เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดหญ้ามีใบมีดคมตัวถังน้ำมันจะอยู่ด้านล่างและจะมีลูกยางใส่สำหรับกดปั๊มน้ำมัน

444 ข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับดิน

เสียม ชื่อไทย : เสียม ชื่อภาษาอังกฤษ : spade ลักษณะ :เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในเครื่องมือขุดทุกชนิดที่ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้นิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กลึกหรือใช้ในบริเวณ