• เกษตรกรรม

อุปกรณ์การเกษตร

444 ข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับดิน

เสียม ชื่อไทย : เสียม ชื่อภาษาอังกฤษ : spade ลักษณะ :เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในเครื่องมือขุดทุกชนิดที่ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้นิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กลึกหรือใช้ในบริเวณ