• เกษตรกรรม

สร้างรายได้ทันใจ

ระบบการผลิต

สร้างรายได้ทันใจ! ปลูก “ผักบุ้งจีน” ไม่ถึงเดือน ตัดขายกำไรงาม

การเตรียมเมล็ด 1. นำเมล็ดแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน (ถ้าต้องการให้งอกเร็วให้ต้มน้ำให้เดือดนำไปผสมกับน้ำให้อุณหภูมิอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส นำเมล็ดแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน) 2. บ่มเมล็ดโดยห่