• เกษตรกรรม

มะเขือยาว ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

lemonzzz ข้อมูล

สาเหตุใบมะนาวหงิกเกิดจากอะไร

        เกษตรกรหลายคนต้องเคยประสบปัญหา การปลูกมะนาวหรือเพิ่งทำเกษตรใหม่ๆ คงเคยพบเจอใบมะนาว จะหงิกไม่ได้รูปทรง และอาจหาคำตอบด้วยตนเอง ว่าบางที อาจจะขาดแร่ธาตุอะไรสักอย่าง ใช่แล

เพาะเห็ด ข้อมูล

ตู้เพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ

อ.พิทักษ์  สิตวรรธนะ ภาควิชาวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงศรีวิชัย จ.สงขลา ได้คิดประดิษฐ์ ตู้เพาะเห็ดและชุดไมโครคอมโทรเลอร์ ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อหาทางออกให้ก