• เกษตรกรรม

ผสมผสานตามรอยพ่อ

33 ข้อมูล

สุดยอดรถแทรกเตอร์ ไร้คนขับคันแรกของโลก!!

วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) ที่แปลงปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการเรีย

333 ข้อมูล

รถแทรกเตอร์สำหรับทำการเกษตร

สำหรับรถแทรกเตอร์หลายคนอาจสงสัยว่า เอามาทำการเกษตรไปในทางไหน ซึ่งจริงๆแล้วรถแทรกเตอร์มีประโยชน์ในหลายด้านโดยหลักๆเรามักจะเห็นในการใช้เกี่ยวกับการก่อสร้างซะมากกว่า ดังนั้นวันนี