• เกษตรกรรม

ผสมผสานตามรอยพ่อ ที่ดิน 2 งานทำเงิน

การตอนกิ่ง ข้อมูล

วิธีการตอนกิ่ง

การตอนกิ่ง ถือเป็นวิธีขายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่ทำใหกิ่งหรือต้นพื่ชเกิดรากขณะติดอยู่กับ ตนแม่(ต้นที่เราทำการตอน)  เมื่อตัดไปปลูกจะได้พืชใหม่ที่ลักษณะทางสายพันธ์เหมือนต้นแม่ทุกปร

ข้อมูล

ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์

ยุคใหม่นี้ไม่ว่าจะไปดูสวนการเกษตรที่ไหน หรือ พื้นที่ว่างๆ ที่ไหนก็ตาม เราจะมองเห็นการปลูกมะนาวโดยใช้ท่อซีเมนต์ เหมือนกันเป็นเทรนด์ไปแล้ว  หากขับรถผ่านไปผ่านมาแถวไร่นา สวนผักต่