• เกษตรกรรม

ผสมผสานตามรอยพ่อ ที่ดิน 2 งานทำเงิน

kelly-osbourne ระบบการผลิต

ผสมผสานตามรอยพ่อ ที่ดิน 2 งานทำเงิน

ใครจะไปเชื่อว่าที่ดิน 2 งาน จะทำให้เงินให้เกษตรกร ทำเงินได้ปีละแสนกว่าบาท… ที่นำแนวแนวคิดเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ไปเห็นแนวคิดเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เ