• เกษตรกรรม

การเกษตร 4.0

ข่าวการเกษตร

การเกษตร 4.0 เริ่มต้นยังไง

การเกษตร 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิม ข้ามไปสู่เกษตรยุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นไปทางบริหารและการจัดการรายละเอียดต่างๆด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งเกษตรกรสามารถรวยด้วยความสาม