• เกษตรกรรม
ระบบการผลิต

สร้างรายได้ทันใจ! ปลูก “ผักบุ้งจีน” ไม่ถึงเดือน ตัดขายกำไรงาม

การเตรียมเมล็ด 1. นำเมล็ดแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน (ถ้าต้องการให้งอกเร็วให้ต้มน้ำให้เดือดนำไปผสมกับน้ำให้อุณหภูมิอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส นำเมล็ดแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน) 2. บ่มเมล็ดโดยห่

ข่าวการเกษตร

ผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์อย่างไร

ผักปลอดสารพิษคืออะไร แม้จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษจะเป็นผักที่สะอาดมากไม่มีสารพิษปนเปื้อนอยู่เลย แต่จริงๆ แล้วจะมีสารเคมีสงเคราะห์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ อยู