• เกษตรกรรม
ข่าวการเกษตร

การเกษตร 4.0 เริ่มต้นยังไง

การเกษตร 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิม ข้ามไปสู่เกษตรยุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นไปทางบริหารและการจัดการรายละเอียดต่างๆด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งเกษตรกรสามารถรวยด้วยความสาม

ระบบการผลิต

วิธีปลูกผักชี ใน รั้วบ้าน แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องดูแลมาก

ผักชีเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อย อากาศเย็น ในกา