• เกษตรกรรม
33 ข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้บางท้องถิ่นในชนบท

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักคำว่า”เกษตร“เป็นที่แน่นอน แต่ว่าหลายคนอาจสงสัยว่าการทำเกษตรของคนท้องถิ่นใช้เครื่องมืออย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพามารู้จักกับเครื่องมือทำการเกษตร

ปลอดสารพิษ ข้อมูล

ความหมายของเกษตรปลอดสารพิษและผักปลอดสารพิษ

ทุกวันนี้เราผักที่เราได้ไปเดินจ่ายตลาดตอนเช้า หรือ ตอนเย็น ส่วนมากผักจะใช้สารเคมีในการเพาะ ปลูก แต่ก็มีน้อยนักที่ใช้น้ำมักธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี ในการฉีดพ้นขับไล่แมลงที่มากั