.rpwwt-widget h4{margin-right:0px;margin-left:15px;margin-top:0px;}.rpwwt-widget a .wp-post-image{margin-left:15px;}.mh-sidebar .sb-widget form{margin-left:15px;}.mh-sidebar .sb-widget .widget-title{margin-left:15px;}.sfsi_widget .sfsi_wDiv{margin-left:56px;}
  • เกษตรกรรม
111 ข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับน้ำ

ถังน้ำ,ครุ ชื่อไทย : ถังน้ำ,ครุ ชื่อภาษาอังกฤษ :pail, bucket ลักษณะ : ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำทำจากพลาสติก มีหู เรียก ครุ หรือถังน้ำ กะละมัง ชื่อไทย : กะละมัง ชื่อภาษาอังกฤษ :basin

2 ข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับพืช

มีด ชื่อไทย : มีด ชื่อภาษาอังกฤษ :knife ลักษณะ : เครื่องมือที่ใช้สำหรับหั่น สับ ผ่า เฉือน ปาด บางชนิดมีปลายแหลมสำหรับกรีดหรือแทงมักมีขนาดเหมาะสมสำหรับจับถือด้วยมือ ทำด้วยโลหะแ