• เกษตรกรรม
ข่าวการเกษตร

ผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์อย่างไร

ผักปลอดสารพิษคืออะไร แม้จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษจะเป็นผักที่สะอาดมากไม่มีสารพิษปนเปื้อนอยู่เลย แต่จริงๆ แล้วจะมีสารเคมีสงเคราะห์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ อยู

ข่าวการเกษตร

การเกษตรท่ามกลางธรรมชาติ

การเกษตร ข้าวจากเมืองฮิกาชิคาว่าถือเป็นของพรีเมี่ยมของฮอกไกโด ที่ปลูกในเชิงเขาไดเสะสึซัง ใจกลางฮอกไกโด ด้วยอากาศที่เย็น น้ำที่สะอาดและดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงไม่ใช่แค่ข้าวเท่านั้