• เกษตรกรรม

ระบบการผลิต

kelly-osbourne ระบบการผลิต

มะนาว,มะละกอ,มะเขือยาว ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วางแผนปลูกพืช เป็นอีกวิธีการหนึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก วางแผนได้ดีมีเงินหมุนเวียนทุกวัน ถือเป็นการนำแนวทางเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ม

kelly-osbourne ระบบการผลิต

ผสมผสานตามรอยพ่อ ที่ดิน 2 งานทำเงิน

ใครจะไปเชื่อว่าที่ดิน 2 งาน จะทำให้เงินให้เกษตรกร ทำเงินได้ปีละแสนกว่าบาท… ที่นำแนวแนวคิดเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ไปเห็นแนวคิดเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เ