• เกษตรกรรม

ทั่วไป

333 ข้อมูล

เครื่องจักรและรถที่ใช้ในการเกษตร

เครื่องตัดหญ้า ชื่อไทย : เครื่องตัดหญ้า ชื่อภาษาอังกฤษ : lawn mover ลักษณะ : เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดหญ้ามีใบมีดคมตัวถังน้ำมันจะอยู่ด้านล่างและจะมีลูกยางใส่สำหรับกดปั๊มน้ำมัน

111 ข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับน้ำ

ถังน้ำ,ครุ ชื่อไทย : ถังน้ำ,ครุ ชื่อภาษาอังกฤษ :pail, bucket ลักษณะ : ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำทำจากพลาสติก มีหู เรียก ครุ หรือถังน้ำ กะละมัง ชื่อไทย : กะละมัง ชื่อภาษาอังกฤษ :basin