• เกษตรกรรม

ข่าวการเกษตร

ข่าวการเกษตร

วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง สำหรับบ้านพื้นที่จำกัด

จัดสวนผักในกระถาง เป็นทางเลือกที่ลงตัว สำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด วิธีการนี้ จะทำให้เราสามารถมีผักสวนครัวไว้รับประทานเองได้สบาย ๆ นอกจากจะได้ทั้งความประหยัด ได้ผักปลอดสารไว้รั

ข่าวการเกษตร

วิธีการปลูกข้าวโพด

ควรปลูกเป็นแถวเพื่อสามารถควบคุมให้มีจำนวนต้นต่อไร่ที่เหมาะได้ นอกจากนั้นการปลูกเป็นแถวยังทำให้สะดวกในการดูแลรักษารวมทั้งเก็บเกี่ยว ซึ่งจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้นและลดค่าจ้างแรงงานใน