• เกษตรกรรม

ข่าวการเกษตร

ข่าวการเกษตร

หวดหม่อน

หวดหม่อน สรรพคุณ แก้มะเร็ง ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ สันโสก ขี้ผึ้ง แสนโสก ชะมัด เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น หมี่ มะหลุย มุยใหญ่ ยม รุ้ย สีสม หมอน้อย สมัดใบใหญ่ หัสคุณโคก สามเสือ สามโสก สำ

ข่าวการเกษตร

หญ้าแห้วหมู

หญ้าแห้วหมู หรือ หญ้าขนหมู สรรพคุณ เป็นยาบำรุงหัวใจ ประโยชน์ ลำต้นใต้ดิน (หัว) ต้มเอาน้ำกิน เป็นยาแก้อาการปวดประจำเดือน อาเจียน แก้ท้องร่วง ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ  หญ้าแห้วหมู ห