• เกษตรกรรม

ข่าวการเกษตร

111 ข้อมูล

ความสำคัญของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

ความสำคัญของรถแทรกเตอร์ •ในสภาพปัจจุบันการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรนับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มของจำนวนประชากรที่ทำให้ความต้องการอาหา

ข้อมูล

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรทั่วไป

กรรไกร ชื่อไทย : กรรไกร ชื่อภาษาอังกฤษ : scissors ลักษณะ : เครื่องมือใช้สำหรับตัดวัสดุบางๆโดยใช้แรงกดน้อยใช้ตัดวัสดุเช่น กระดาษแข็ง แผ่นโลหะบาง พลาสติกบางอย่างผ้า เชือกและสายไ