• เกษตรกรรม

ข่าวการเกษตร

ข่าวการเกษตร

ชาวไร่ศรีสะเกษ-ยโสธรแห่ปลูก หอมแดงอินทรีย์ราคาดี-ปลอดภัย

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หอมแดงในจ.ศรีสะเกษและยโสธร แหล่งผลิตสำคัญของประเทศ โดยสถานการณ์การผลิตหอมแดง ปี

ข่าวการเกษตร

เกษตร’นครพนม’เตือนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ระวังหนอนกระทู้ระบาด

นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ชนิด f