• เกษตรกรรม

ข่าวการเกษตร

ข่าวการเกษตร

เกษตร’นครพนม’เตือนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ระวังหนอนกระทู้ระบาด

นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ชนิด f

ข่าวการเกษตร

กษ.รุกตลาดฮาลาล พัฒนาโรงเชือดสัตว์-สถานที่จำหน่ายให้ได้มาตรฐาน

“กษ.รุกตลาดฮาลาล พัฒนาและส่งเสริมโรงเชือดสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล ผ่านการรับรองฮาลาลแล้วกว่า 330 แห่งทั่วประเทศ “ 14 ธ.ค. 61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปล