• เกษตรกรรม

Articles by Arshi

ข่าวการเกษตร

ประโยชน์ของงานเกษตร

1. ช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว 2. ช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการปฏิบัติตามแนว ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. ช่วยให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแ

ข่าวการเกษตร

ความหมาย และประโยชน์ของการเกษตร

ความสำคัญของการเกษตร การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยมนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผล