2 สามีภรรยาปลดหนี้หลายแสน หลังทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยในหลวง ร.9

สามีภรรยาเกษตรกร ทำไร่เนื้อที่กว่า 40 ไร่ มาเนิ่นนานยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ทั้งใน-นอกระบบเพิ่มนับหลายแสนบาท หมดหนทางหันหน้าเข้าอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เดินตามแนวทางพ่อหลวงฯ)พลิกฟื้นที่ไร่ 40 ไร่ที่มีปลูกพืชผักผลไม้ ผสมผสานแบบหมุนเวียนเก็บผลผลิตได้ตลอดปี 2 ปี เห็นผลมีรายได้เฉลี่ย 3 หมื่นบาท ทยอยใช้หนี้สิน

นายวิศิษฏ์ กว้างนอก อายุ 54ปี และนางวันเพ็ญ แจ้งไผ่ อายุ 44 ปี 2 สามีภรรยาอาชีพเกษตรกร ชาวบ้าน ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เจ้าของไร่สวนเอเดน ที่ปัจจุบันได้ตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้เกษตรกรในพื้นที่หรือผู้ที่สนใจทั้งหลาย ได้เข้ามาเยี่ยมชมมากมาย เปิดเผยว่า ปัจจุบันตนได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ไร่ที่มีจำนวนกว่า 40 ไร่ นั้นให้เป็นพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถเก็บผลผลิตพืชผลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี และยังสามารถนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นขายเพิ่มรายได้อีกด้วย

โดยจะมีพืชตั้งแต่ฝรั่งกิมจู ปลูกจำนวน 3 ไร่ ขายผลได้ 35บาทต่อกิโลฯ , ปลูกไผ่ทองสยามจำนวน 2 ไร่ ที่สามารถนำหน่อไม้ ลำต้น หรือกิ่งตอนสร้างรายได้ , ปลูกมะนาวแป้นพิจิตร 1 จำนวน 50 ต้น ออกลูกตลอดปี ก็นำไปขายได้ ลูกละ 2 บาท , ปลูกข้าวโพดหวานจำนวน 3 ไร่ ใช้เวลา 2 เดือน ก็เก็บฝักขายได้ตลอด , ปลูกต้นดอกทานตะวัน จำนวน 3 ไร่ , ปลูกต้นกาแฟอาบริก้า จำนวน 2 ไร่ เผื่อเก็บดอกและเมล็ดไว้แปรรูปขายได้อีก