เครื่องจักรและรถที่ใช้ในการเกษตร

333

เครื่องตัดหญ้า
444

ชื่อไทย : เครื่องตัดหญ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : lawn mover
ลักษณะ : เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดหญ้ามีใบมีดคมตัวถังน้ำมันจะอยู่ด้านล่างและจะมีลูกยางใส่สำหรับกดปั๊มน้ำมัน นิยมใช้ตามไร่ ตามสวน

เครื่องสูบน้ำ
55

ชื่อไทย :เครื่องสูบน้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ :water pump
ลักษณะ : เครื่องสูบน้ำเข้านาโดยใช้เครื่องยนต์หรือไฟฟ้าเป็นแรงหมุนมอเตอร์สูบจากแม่น้ำ สระน้ำ หรือคลองชลประทานมาใช้ในไร่นา

เลื่อยยนต์หรือเลื่อยโซ่
333

ชื่อไทย :เลื่อยยนต์หรือเลื่อยโซ่
ชื่อภาษาอังกฤษ : chainsaw
ลักษณะ : เครื่องมือที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนมีโซ่ติดกับใบเลื่อยใช้สำหรับตัดไม้ ตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้

รถไถ
777

ชื่อไทย : รถไถ
ชื่อภาษาอังกฤษ : tractor
ลักษณะ : รถที่มีขนาดใหญ่มีสี่ล้อ มีสองล้อหลังขนาดใหญ่ใช้ในการ ลาก ไถ ในการทำการเกษตรใช้ได้ทั้งเตรียมดิน นาหว่าน และนาดำและคราดเครื่องเตรียมดิน ทำนา ทำสวน ทำไร่หรือหักร้างถางพง เป็นต้น

รถเข็นล้อเดียว
4444

ชื่อไทย :รถเข็นล้อเดียว
ชื่อภาษาอังกฤษ : wheel barrow
ลักษณะ : รถที่มีขนาดเล็กมีล้อเดียวมีกระบะใช้สำหรับขน เคลื่อนย้ายดิน ทรายและต้นพืชเล็กๆ

รถเกี่ยวข้าว
222

ชื่อไทย :รถเกี่ยวข้าว
ชื่อภาษาอังกฤษ : harvester
ลักษณะ : รถที่ใช้สำหรับเกี่ยวและนวดข้าวไปพร้อมๆกัน เป็นรถแบบตีนตะขาบวิ่งได้ในนาที่มีพื้นเรียบสามารถเกี่ยวข้าวได้ในพื้นที่ขนาดกว้างและทำให้ประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว

โรงสี
222

ชื่อไทย : โรงสี
ชื่อภาษาอังกฤษ : rice mill
ลักษณะ :โรงสีข้าวขนาดเล็กสีด้วยเครื่องจักรใช้สำหรับสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารออกมาเป็น แกลบ รำ