อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรทั่วไป

กรรไกร
11

ชื่อไทย : กรรไกร
ชื่อภาษาอังกฤษ : scissors
ลักษณะ : เครื่องมือใช้สำหรับตัดวัสดุบางๆโดยใช้แรงกดน้อยใช้ตัดวัสดุเช่น กระดาษแข็ง แผ่นโลหะบาง พลาสติกบางอย่างผ้า เชือกและสายไฟเป็นต้นนอกจากนี้กรรไกรขนาดใหญ่อาจใช้ตัดใบไม้และกิ่งไม้ซึ่งมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

เชือก
55
ชื่อไทย : เชือก
ชื่อภาษาอังกฤษ : rope , string, ties.
ลักษณะ : สิ่งที่ใช้สำหรับผูกมัด, มัด,ล่าม ทำด้วยป่าน ปอ เปลือก มักพันหรือตีเกลียว

ถุงมือ
111

ชื่อไทย : ถุงมือ
ชื่อภาษาอังกฤษ : gloves
ลักษณะ : เครื่องสวมมือทำจากวัสดุต่างเช่นผ้า ไหม เป็นต้น ใช้สำหรับสวมมือโดยมีช่องเล็กให้นิ้วแต่ละนิ้วสอดลงไปได้ ใช้เพื่อป้องกันความหนาวเย็น ป้องกันอันตรายโดยการสัมผัสจากมือโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

บันได
44

ชื่อไทย : บันได
ชื่อภาษาอังกฤษ : ladder
ลักษณะ : เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นขั้นๆสามารถเคลื่อนย้ายได้ใช้สำหรับก้าวขึ้นลงไต่ขึ้นที่สูงหรือไต่ลงที่ต่ำ เช่น ปีนบันไดขึ้นไปเก็บผลไม้ เป็นต้น

ถุงเท้า
55

ชื่อไทย : ถุงเท้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : sock
ลักษณะ :อุปกรณ์สำหรับสวมใส่เท้าทำด้วยผ้ามีทั้งลักษณะสั้นและยาวมีลักษณะยืดและหดได้และใช้สำหรับกันเท้าพอง

ถังขยะ
66

ชื่อไทย :ถังขยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ : bin
ลักษณะ : ภาชนะที่ใช้ในการรองรับขยะมูลฝอย เถ้ามูลสัตว์ รวมถึงวัสดุอื่นๆ ถังขยะมีหลายรูปแบบมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน

กระถาง
33

ชื่อไทย :กระถาง
ชื่อภาษาอังกฤษ : flower pot
ลักษณะ : ภาชนะปากกว้าง รูปกลมทำด้วยดินเหนียว เผาให้สุก ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ ใส่น้ำและสิ่งอื่นๆเรียก กระถาง

ค้อน
444

ชื่อไทย : ค้อน
ชื่อภาษาอังกฤษ : hammer
ลักษณะ : เครื่องมือสำหรับตอกหรือทุบบนวัตถุอื่น สำหรับการใช้งาน เช่น การตอกตะปู การจัดชิ้นส่วนให้เข้ารูป และการทุบทลายวัตถุมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันคือด้ามจับและหัวค้อน ซึ่งน้ำหนักจะไปทางหัวค้อนมากกว่าแรงจะมากเท่าใดขึ้นอยู่กับการตอกที่มีหัวและด้าม ใช้สำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ

ไม้กวาด
11

ชื่อไทย : ไม้กวาด
ชื่อภาษาอังกฤษ : broom
ลักษณะ : ไม้กวาดทางมะพร้าวหรือบางท้องถิ่นเรียกว่าตาด เป็นไม้กวาดชนิดหนึ่งทำจากทางมะพร้าวมามัดรวมกันบนปลายด้ามไม้ไผ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายลำทวนโดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาน 1 นิ้ว แล้วถักและร้อยรัดประกอบกันให้แน่นหนา

กระสอบ
22

ชื่อไทย : กระสอบ
ชื่อภาษาอังกฤษ : sack,bag,gunnysack
ลักษณะ : เครื่องสานหรือทอด้วยกระจูดหรือป่านปอเป็นต้น ใช้สำหรับบรรจุข้าว ปุ๋ย เกลือ และของอื่นๆ

รองเท้าบูทยาง
99

ชื่อไทย : รองเท้าบูท
ชื่อภาษาอังกฤษ : boot
ลักษณะ : รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มขาเป็นรองเท้ากันน้ำที่ผลิตจากยางหรือโพลิโวนิลคลอไรด์นิยมสวมใส่ในการลุยน้ำ หรือลุยโคลน