อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้บางท้องถิ่นในชนบท

33

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักคำว่า”เกษตร“เป็นที่แน่นอน แต่ว่าหลายคนอาจสงสัยว่าการทำเกษตรของคนท้องถิ่นใช้เครื่องมืออย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพามารู้จักกับเครื่องมือทำการเกษตรของคนท้องถิ่นในชนบทกัน

ไซ
11

ชื่อไทย : ไซ
ชื่อภาษาอังกฤษ : type of cylindrical woven-bamboo fish snare
ลักษณะ : เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ ทำด้วยไม้ไผ่ผูกรอยซี่ไม้ทำด้วยหวายเถาวัลย์ตอกเป็นลวดใส่งาแซงเป็นช่องทางให้ ปลา กุ้ง ปู เข้าไปในไซ มีลักษณะวิธีการใช้แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น

คันไถ
11

ชื่อไทย : คันไถ
ชื่อภาษาอังกฤษ : plough
ลักษณะ : เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กใช้พรวนดินก่อนการปลูกข้าว
กลับหน้าดินเพิ่อทำให้ร่วยซุยไถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ไถวัว ซึ่งเป็นไถที่ใช้แรงงานจากวัวและไถควาย ซึ่งเป็นไถที่ใช้แรงงานจากควาย

แย่ง
44

ชื่อไทย: แย่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ : white cloth mesh use for netting fish or shrimp
ลักษณะ : ผ้าขาวทอห่างๆเหมือนผ้ามุ้ง ใช้ช้อนปลาหรือกุ้ง

ข้อง
55

ชื่อไทย : ข้อง
ชื่อภาษาอังกฤษ : fish basket
ลักษณะ : เป็นเครื่องมือจักสานชนิดหนึ่งสานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบอย่างคอหม้อดิน มีฝาปิดเปิดได้ เรียกว่า ฝาข้อง ฝาข้องมีชนิดที่ทำด้วยกะลามะพร้าวและใช้ไม้ไผ่สานเป็นรูปกรวย ปลายกรวยแหลมปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้เรียก งาแซง ข้องไว้ใส่สำหรับ ปลา ปู กุ้ง หอย กบ เขียด เป็นต้น

แห
44

ชื่อไทย : แห
ชื่อภาษาอังกฤษ : net,cast net
ลักษณะ : เครื่องมือที่สานเป็นตาข่ายเล็กๆ ด้านล่างรั้งขึ้นมาเป็นกระเป๋าแบบเหมาะสำหรับทอดจับปลาในน้ำโดยทำการเหวี่ยงคลุมเอาไว้แล้วใช้มือคลำจับภายหลัง

มีดอีโต้
33

ชื่อไทย: มีดอีโต้
ชื่อภาษาอังกฤษ : machete, large general-purpose knife
ลักษณะ: มีดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งทำด้วยเหล็ก

กระด้ง
55

ชื่อไทย : กระด้ง
ชื่อภาษาอังกฤษ : large, round bamboo tray
ลักษณะ : ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่รูปแบนกลมใช้สำหรับร่อนข้าวเอาเศษฝุ่นผง แกลบออกจากเมล็ดข้าว

แอก
11

ชื่อไทย : แอก
ชื่อภาษาอังกฤษ : yoke
ลักษณะ : เครื่องมือที่ทำจากไม้เนื้อแข็งที่มีความโค้งงอเล็กน้อย เจาะรูข้างละ 2 รู เพื่อใส่ไม้เหลากลมข้างละ 2 ซี่ สำหรับครอบลงบนคอวัวและควายเพื่อใช้ในการบังคับและเป็นต้นแรงที่วัวจะลากคันไถหางยาม หัวหมู ให้พลิกกลบดินที่ไถ

คันหลาว
4

ชื่อไทย : คันหลาว
ชื่อภาษาอังกฤษ : bamboo shoulder carrying pole for carrying rice sheaves
ลักษณะ : ไม้ที่ทำด้วยไม้ไผ่ ปลายแหลม สองข้างไว้เสียบฟ่อนข้าวเพื่อหาบขนย้ายข้าวไว้ในลาน เรียก คันหลาวหาบข้าว

ไม้คันส้าว,ไม้สอยผลไม้
66

ชื่อไทย : ไม้คันส้าว ไม้สอยผลไม้
ชื่อภาษาอังกฤษ : pole for picking fruit high in tree
ลักษณะ : ไม้ที่มีขนาดยาวทำด้วยลำต้นไม้ไผ่ใช้สำหรับสอยสิ่งที่อยู่สูง เช่น ผลไม้ เป็นต้น

คันโซ้,โชงโลง
ก
ชื่อไทย : คันโซ้ โชงโลง

ชื่อภาษาอังกฤษ : long-handled scoop-shaped basket suspended from a tripod used for scooping water over a dike
ลักษณะ : เครื่องมือที่สานด้วยผิวไม้ไผ่ที่หนาและแข็งแรงยาด้วยชันยางรูปร่างคล้ายรางน้ำ มีด้ามเป็นไม้ยาว 1-2 เมตร ใช้สำหรับวิดน้ำเข้านา

คันขอ

ชื่อไทย : คันขอ
ชื่อภาษาอังกฤษ : pole with hook, such as for lowering bucket into well
ลักษณะ : ตะขอที่ติดกับเสาไม้ใช้สำหรับเกี่ยวถังน้ำเพื่อตักน้ำในบ่อ

มีดตอก
7

ชื่อไทย : มีดตอก
ชื่อภาษาอังกฤษ : knife with long handle and short blade for cutting and shaving strips of bamboo and rattan.
ลักษณะ: ชื่อมีดชนิดเล็กมีด้ามยาว ปลายแหลม ใช้จักตอกหรือเหลาตอก เรียกมีดตอก

กระจาด
22

ชื่อไทย : กระจาด
ชื่อภาษาอังกฤษ : a short, wide-mouth, narrow-base basket made of bamboo
ลักษณะ : ภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ รูปเตี้ย ปากกว้าง สำหรับใส่สิ่งของที่ซื้อมาจากตลาดหรือใช้สำหรับนำไปใส่ผักที่เก็บได้ในสวน