อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับพืช

2

มีด
11

ชื่อไทย : มีด
ชื่อภาษาอังกฤษ :knife
ลักษณะ : เครื่องมือที่ใช้สำหรับหั่น สับ ผ่า เฉือน ปาด บางชนิดมีปลายแหลมสำหรับกรีดหรือแทงมักมีขนาดเหมาะสมสำหรับจับถือด้วยมือ ทำด้วยโลหะและเหล็ก ใบมีดมีลักษณะเป็นแผ่น รูปยาวรีมีคมด้านหนึ่งมีสันอยู่อีกด้านหนึ่ง หรือมีคมทั้งสองด้านมีชื่อเรียกตามลักษณะการใช้งาน

ตะกร้อเก็บผลไม้
55

ชื่อไทย :ตะกร้อเก็บผลไม้
ชื่อภาษาอังกฤษ : fruit picker
ลักษณะ :เครื่องมือที่ทำมาจากหวาย มีลักษณะกลมรีคล้ายกาบปลี มีฟันอยู่ที่ปากของตะกร้อเพื่อให้ง่ายในการเก็บเกี่ยวผลไม้และจะมีขนาดที่สามารถรองรับผลไม้ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของตะกร้อในแต่ละอัน โดยจะมีความยาวของด้ามจับเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลไม้ในที่สูง

พร้า
6

ชื่อไทย :พร้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : large knife
ลักษณะ :มีดขนาดใหญ่ทำด้วยเหล็กถ้าเป็นรูปเพรียวยาวสำหรับถือกรีดกราย เรียกพร้ากรายในการเกษตรใช้สำหรับตัดต้นไม้

พร้าถาง
aa

ชื่อไทย :พร้าถาง
ชื่อภาษาอังกฤษ : machete
ลักษณะ :เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กลักษณะปลายโค้งใช้สำหรับถางต้นหญ้าหรือวัชพืช

ขวาน
99

ชื่อไทย :ขวาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :ax, hatchet
ลักษณะ :ชื่อเครื่องมือทำด้วยเหล็กจำพวกหนึ่งมีหลายชนิดใช้สำหรับฟันเรียกขวานหอน ใช้สำหรับถากเรียก ขวานถาก

เคียว
3

ชื่อไทย :เคียว
ชื่อภาษาอังกฤษ :sickle,scythe
ลักษณะ :เครื่องมือทางการเกษตรชนิดหนึ่งใช้สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตประเภทข้าวและธัญพืชมีลักษณะเป็นมีดทำด้วยเหล็ก โค้งคล้ายตะขอ มีคมยุด้านในมีด้ามจับสำหรับถือมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค เช่น ตรูด กรูด เป็นต้น

มีดขอ
9

ชื่อไทย :มีดขอ
ชื่อภาษาอังกฤษ :billhook
ลักษณะ :เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กมีคมหนึ่งข้าง มีปลายโค้งงอใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ตัดวัชพืชออกจากไร่นา

มีดติดตาต่อกิ่ง
88

ชื่อไทย :มีดติดตาต่อกิ่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ :grafting knife
ลักษณะ :มีดขนาดเล็กมีลักษณะปลายแหลม ใช้สำหรับเฉือนหรือปาดแผ่นตาและเตรียมต้นตอสำหรับการติดตา ต่อกิ่งและทาบกิ่งมีดติดตาต้องคมมากเพราะจะช่วยลดแผลที่ช้ำลงได้ส่วนท้ายของด้ามมีดใช้ในการแงะ เผยอเปลือกหรือลอกเปลือกออก ทำจากเขาของสัตว์หรือทองเหลือง

เลื่อยตัดกิ่งไม้
2

ชื่อไทย :เลื่อยตัดกิ่งไม้
ชื่อภาษาอังกฤษ :pruning saw
ลักษณะ :มีลักษณะปลายโค้งเรียว ฟันเลื่อยห่างๆ มีขนาดเล็ก ใช้สำหรับตัดกิ่งของพืชหรือแต่งกิ่งขนาดใหญ่

กรรไกรตัดกิ่งไม้
11

ชื่อไทย :กรรไกรตัดกิ่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ :secateurs
ลักษณะ :กรรไกรที่มีปากแคบใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก ตัดใบพืชที่แห้ง เป็นโรคทิ้งตัดแต่งต้นพืชที่มีใบหนาเกินไป ตัดกิ่งพันธุ์ กิ่งตอน เป็นต้น

กรรไกรตัดหญ้า
22

ชื่อไทย :กรรไกรตัดหญ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :grass shears
ลักษณะ :กรรไกรที่ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้หรือตัดหญ้าในสนามที่เป็นมุมแคบ

เลื่อยสองมือ
33

ชื่อไทย :เลื่อยสองมือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :bucksaw
ลักษณะ :เลื่อยขนาดยาวมีด้ามจับสองข้างที่ใช้ตัดไม้โดยใช้คนจำนวนสองคนดึงไปมาในการตัด

เลื่อย
88

ชื่อไทย :เลื่อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :saw
ลักษณะ :เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัด เลื่อย เลือกใช้ตามขนาดหน้าตัดของไม้ มีชนิดของฟันตัด ชนิดของฟันหยาบ และชนิดของฟันเอนกประสงค์

กรรไกรตัดพุ่มไม้
66

ชื่อไทย :กรรไกรตัดพุ่มไม้
ชื่อภาษาอังกฤษ :hedge shears
ลักษณะ :เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดแต่งพุ่มไม้ ใช้แต่งพุ่มดอกไม้ใบไม้ที่มีขนาดหนาให้เป็นรูปร่าง รูปทรงที่สวยงามและสะอาดตาได้