อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับดิน

444

เสียม
22

ชื่อไทย : เสียม
ชื่อภาษาอังกฤษ : spade
ลักษณะ :เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในเครื่องมือขุดทุกชนิดที่ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้นิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กลึกหรือใช้ในบริเวณแคบตรงปลายเสียมทำด้วยเหล็กมีด้ามตรงทำด้วยไม้

จอบ
11

ชื่อไทย :จอบ
ชื่อภาษาอังกฤษ : hoe
ลักษณะ : เครื่องมือการเกษตรสำหรับขุดดิน พรวนดิน แซะหน้าดินและถางหญ้าทำด้วยเหล็กหน้าแบนกว้างมีด้ามยาว

คราด
33

ชื่อไทย : คราด
ชื่อภาษาอังกฤษ :rake,harrow
ลักษณะ :เครื่องมือชนิดหนึ่งมีฟันเป็นซี่ๆมีด้ามยาวใช้สำหรับกวาด ย่อยดิน และเก็บเศษหญ้า แต่งแปลงปลูก

อีเต้อขุดดิน
2222

ชื่อไทย :อีเต้อขุดดิน
ชื่อภาษาอังกฤษ :pickax
ลักษณะ : เครื่องมือขุดดินที่ปลายด้านมีสองใบกว้างแบนทำด้วยเหล็กใช้สำหรับขุดดินที่แข็งมาก

คราดมือเสือ
66

ชื่อไทย :คราดมือเสือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :lawn rake
ลักษณะ :ตรงปลายเป็นเหล็กอ่อนซี่ๆ หลายอันรูปคล้ายไม้กวาดใช้คราดหญ้า วัชพืช คราดขยะ เป็นต้น

ส้อมพรวน
888

ชื่อไทย :ส้อมพรวน
ชื่อภาษาอังกฤษ :hand fork
ลักษณะ :ส้อมขนาดเล็กใช้สำหรับพรวนดินรอบต้นพืชไม่ควรใช้พรวนในดินแข็งเพราะจะหักและงอได้ง่าย

ช้อนปลูก
444

ชื่อไทย :ช้อนปลูก
ชื่อภาษาอังกฤษ :trowel
ลักษณะ :เครื่องมือขนาดเล็กใช้สำหรับเคลื่อนย้ายต้นกล้าใช้ช้อนสำหรือตัก และพรวนดินรอบๆต้นพืช

พลั่วขุด
44

ชื่อไทย :พลั่วขุด
ชื่อภาษาอังกฤษ :shovel
ลักษณะ :เครื่องมือที่ใช้ในงานตักดิน ตักปุ๋ย ตักทรายหรือขุดหลุมขนาดเล็กไม่ลึก พลั่วมีหลายประเภทและมีน้ำหนักใกล้เคียงกับเสียมแต่มีใบที่กว้างและบางกว่าเสียม

พลั่วตัก
22

ชื่อไทย :พลั่วตัก
ชื่อภาษาอังกฤษ :lawn edger
ลักษณะ :พลั่วที่มีลักษณะใหญ่และกว้างกว่าพลั่วตัก

ปุ้งกี๋
22

ชื่อไทย :ปุ้งกี๋
ชื่อภาษาอังกฤษ : a kind of wicker-work use for carrying dirt, sand,sand,etc,scoop basket.
ลักษณะ :เครื่องสานปากกว้างคล้ายเปลือกหอยแครงเป็นตะกร้าใช้สำหรับโกยดิน ทราย เป็นต้น

แมตทอก อีเต้อ
55

ชื่อไทย :แมตทอก อีเต้อ
ชื่อภาษาอังกฤษ :mattock
ลักษณะ :เครื่องมือขุดดินที่ปลายด้านหนึ่งมีใบกว้างแบนอย่างจอบ ปลายอีกด้านหนึ่งเรียวแหลม

จอบสามง่าม
666

ชื่อไทย :จอบสามง่าม
ชื่อภาษาอังกฤษ :hoe fork
ลักษณะ :เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กมีลักษณะแข็ง หน้าเป็นสามง่าม มีด้ามจับใช้ขุด คราดดิน