อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับน้ำ

111

ถังน้ำ,ครุ
33

ชื่อไทย : ถังน้ำ,ครุ
ชื่อภาษาอังกฤษ :pail, bucket
ลักษณะ : ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำทำจากพลาสติก มีหู เรียก ครุ หรือถังน้ำ

กะละมัง
11

ชื่อไทย : กะละมัง
ชื่อภาษาอังกฤษ :basin
ลักษณะ : ภาชนะที่มีรูปร่างคล้ายอ่างรููปวงกลมขนาดใหญ่และลึกพื้นอาจจะมนหรือไม่มนก็ได้ใช้ในการรองน้ำและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ขัน
22

ชื่อไทย :ขัน
ชื่อภาษาอังกฤษ : dipper
ลักษณะ : ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำมีหลายชนิดเดิมทำด้วยทองเหลืองต่อมาทำด้วยอะลูมิเนียมหรือพลาสติกมีขนาดและรูปร่างต่างกันใช้ตักน้ำเพื่อรดน้ำต้นพืช

ก๊อกน้ำ
44

ชื่อไทย :ก๊อกน้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : faucet,tap
ลักษณะ : เครื่องเปิดปิดน้ำทำจากทองเหลืองเมื่อเปิดน้ำจะมีน้ำไหลมาตามท่อและออกมาทางก๊อกน้ำ

ฝักบัวรดน้ำ
55

ชื่อไทย :ฝักบัวรดน้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : watering can
ลักษณะ : ภาชนะมีที่จับด้วยมือทำมาจากพลาสติกแข็งทรงกลมมีหูจับมีคอยาวสำหรับให้น้ำไหลใช้สำหรับใช้สำหรับรดน้ำพืชน้ำที่ออกจากฝักบัวจะเป็นฝอยกระจายทั่วต้นพืชทำให้พืชรับน้ำอย่างทั่วถึงและส่วนต่างๆของพืชไม่หักง่าย

ท่อ
11

ชื่อไทย :ท่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ :pipe,pipeline
ลักษณะ : ทำจากพลาสติกเพื่อให้น้ำไหลผ่านเข้าไปได้มีรูปร่างเป็นลักษณะเป็นรูกลวงใช้ในการส่งน้ำเข้านาได้

กระบอกฉีดน้ำ
55

ชื่อไทย :กระบอกฉีดน้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ :sprayer
ลักษณะ : กระบอกพลาสติกที่ใช้สำหรับฉีดน้ำหรือพ่นละอองน้ำออกมาบนปลายด้านบนมีหัวขนาดเล็กใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้หรือดอกไม้ขนาดเล็ก

เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า
777

ชื่อไทย :เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :sprinkler
ลักษณะ : การบีบอัดน้ำให้แตกเป็นสายและหมุนเหวี่ยงไปรอบๆของ ต้นไม้ พืชผัก พืชสวนและใช้ฉีดน้ำเพื่อลดอุณภูมิที่ร้อนนั้นให้เย็นลงได้

สายยางรดน้ำ
111

ชื่อไทย :สายยางรดน้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ :hose
ลักษณะ : ยางหรือวัสดุอื่นที่เป็นลักษณะเส้นยาว กลวง ใช้เป็นอุปกรณ์ฉีดน้ำ รดน้ำต้นไม้

เครื่องฉีดพ่นน้ำยา
333

ชื่อไทย :เครื่องฉีดพ่นน้ำยา
ชื่อภาษาอังกฤษ :tank sprayer
ลักษณะ : เครื่องพ่นยา หรือ เครื่องพ่นสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่นของเหลวออกไปสู่เป้าหมายในทางเกษตรกรรมเครื่องพ่นยาเป็นอุปกรณ์ที่มีที่มีหัวฉีดใช้สำหรับฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอื่นๆรวมทั้งปุ๋ยทางใบ