หวดหม่อน

หวดหม่อน สรรพคุณ แก้มะเร็ง ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ สันโสก ขี้ผึ้ง แสนโสก ชะมัด เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น หมี่ มะหลุย มุยใหญ่ ยม รุ้ย สีสม หมอน้อย สมัดใบใหญ่ หัสคุณโคก สามเสือ สามโสก สำรุย หัสคุณ อ้อยช้าง

หวดหม่อน สรรพคุณ แก้มะเร็ง ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ สันโสก ขี้ผึ้ง แสนโสก ชะมัด เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น หมี่ มะหลุย มุยใหญ่ ยม รุ้ย สีสม หมอน้อย สมัดใบใหญ่ หัสคุณโคก สามเสือ สามโสก สำรุย หัสคุณ อ้อยช้าง เป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก สูง 1.5-4 ม. กิ่งก้านมีขนสั้น ๆ ที่บริเวณปลายกิ่ง ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 15-30 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปเคียว กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 3-8 ซม. ท้องใบมีขนบาง ๆ โคนใบเบี้ยว ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ดอก ย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ผล สด รูปกระสวยสีแดง

ประโยชน์ ทั้งต้นต้มดื่มแก้มะเร็ง ใบ ต้มอาบแก้คันผิวหนัง หมอยาเชียงใหม่ ใช้ใบ  ตำพอก แก้ข้อเคล็ด