มะนาว,มะละกอ,มะเขือยาว ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

kelly-osbourne

วางแผนปลูกพืช เป็นอีกวิธีการหนึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก วางแผนได้ดีมีเงินหมุนเวียนทุกวัน ถือเป็นการนำแนวทางเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ทำพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

kelly-osbourne

ณรงค์ ร่างใหญ่ เกษตรกร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อดีตนักกฎหมายผู้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาทำงานได้แค่ปีเดียว ก็ลาออกมายึดอาชีพเกษตรอย่างจริงจัง เล่าถึงที่มาของการปลูกพืชผสมผสานในที่เดียวกันตามแนวทางพระองค์ท่าน ด้วยมะนาวตาฮิติ 4,500 ต้น กว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องใช้เวลาปีครึ่ง เลยต้องปลูกมะละกอริมร่อง 10,000 ต้น 7 เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ ระหว่างนี้คนงานว่าง จึงมานำมะเขือยาว 1,500 ต้นมาปลูกแซมเข้าไปอีก ใช้เวลา 2 เดือนครึ่ง สามารถเก็บผลผลิตมาเลี้ยงคนงานได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100,000 บาท

ณรงค์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการปลูกมะเขือยาว…จะใช้ต้นตอมะเขือพวงป่ามาเสียบยอดกับมะเขือยาว เพราะมะเขือพวงป่าหากินเก่ง ไม่ค่อยมีโรค แมลง รบกวน อยู่ได้นานกว่า 2 ปี เลยทำให้ได้ลูกยาว ใหญ่ ดก กว่ามะเขือยาวทั่วไปที่อยู่ได้แค่ปีเดียวก็เริ่มเฉา

kelly-osbourne

ส่วนการดูแลรักษาไม่ยาก รดน้ำใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง พร้อมกับมะนาวและมะละกอเลย และพ่นธาตุอาหารเสริมสาหร่ายทะเล แคลเซียม โบรอนทางใบทุก 15 วัน การเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วง 2 เดือนครึ่ง เก็บผลผลิตได้น้อยแค่หลักร้อยกิโลกรัม แต่หลังจาก 4 เดือนไปแล้ว จะให้ผลผลิตถึงประมาณ 2,000 กก. ทุก 5-7 วัน มีแม่ค้ามารับถึงหน้าสวน ส่วนหนึ่งส่งขายตลาดสี่มุมเมืองไปพร้อมกับมะละกอ มะเขือยาวแพ็กถุงละ 5 กก. ราคา 50-70 บาท…1 รอบ (5-7 วัน) เก็บได้ 300-400 ถุง เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท เดือนหนึ่งการันตีรายได้เสริมให้กับสวนนี้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ยังไม่นับมะละกอที่ทำรายได้……มะนาวอีก