ผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์อย่างไร

ผักปลอดสารพิษคืออะไร

แม้จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษจะเป็นผักที่สะอาดมากไม่มีสารพิษปนเปื้อนอยู่เลย แต่จริงๆ แล้วจะมีสารเคมีสงเคราะห์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ อยู่บ้างเล็กน้อย เพื่อเอาไว้ทำลายศัตรูพืชที่ไม่ได้มีความรุนแรงหรือเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของผัก เวลาที่ทำการเก็บเกี่ยวจะไม่มีสารพิษตกค้างเลยเนื่องจากว่าสารเหล่านี้มีในพืชอยู่แล้ว ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สามารถทานได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกลัวโรคภัยต่างๆ ด้วย

ประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ

1.ปลอดภัยในการทาน ไม่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ – การเลือกทานผักปลอดสารพิษนอกจากจะทำให้ได้คุณค่าทางโภชนาการแบบเต็มๆ แล้วยังไม่มีความเสี่ยงต่อสารพิษที่จะทำให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้อีกด้วย ช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม

2.มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผักปกติ – ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ว่านี้จะสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้ อาทิ โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง, โรคความดันโลหิต

3.เต็มไปด้วยคุณค่าทางๆ ที่ร่างกายต้องการ – ทั้งแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ถูกรวบรวมอยู่ในผักแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ทว่าโดยรวมผักทุกชนิดก็ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายทั้งนั้น

4.ประหยัดงบประมาณตนเองและรัฐบาล – เมื่อเลือกทานผักปลอดสารพิษโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยก็น้อยลง ส่งผลให้ไมต้องไปโรงพยาบาล เสียเงินน้อยลง ยิ่งหากเป็นโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารพิษโดยตรงก็จะต้องดูแลรักษาจากรัฐบาลอีก

5.ทำให้สิ่งแวดล้อมดีมากขึ้น – การปลูกผักแบบปลอดสารพิษจะไม่มีสารพิษตกค้างต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ อากาศ การปลูกผักปลอดสารพิษจะช่วยให้โลกกลับมาเกิดสดใสอีกครั้งหนึ่ง

6.เกษตรกรมีสุขภาพที่ดี – เมื่อการปลูกผักไม่ใช้สารเคมีนั่นก็หมายถึงว่าผู้ปลูกอย่างเกษตรกรเองก็จะไม่ต้องสูดดมหรือสัมผัสสิ่งเหล่านี้เลย ก็จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

7.ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจากการซื้อสารเคมี – เมื่อไม่ต้องเอาเงินมาซื้อสารเคมีก็จะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ตามความต้องการของพวกเขาแบบไม่ต้องลงทุนมาก