ข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์

   ข้าวไรซ์เบอรี่ (riceberry) ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวเจ้า สีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีรสสัมผัสนุ่มนวล enlightenedwebmastery.com สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีโดยควรปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและผลลิตไปจำหน่ายได้ในราคาสูง

   ไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ในอัตราปานกลาง ต้านทานต่อโรคไหม้ แต่ไม่ต้านทานโรคหลาว จึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบการปลูก นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษ และต้องมีสภาพอากาศเย็นเพื่อสร้างสีเมล็ด เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 105-110 เซนติเมตร

  อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน ผลผลิต 300-500 กิโลกรัมต่อไร่ คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และมีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง จึงเหมาะจะนำไปบริโภคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และทางการแพทย์ยังนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารโภชนบำบัดอีกด้วย