กษ.รุกตลาดฮาลาล พัฒนาโรงเชือดสัตว์-สถานที่จำหน่ายให้ได้มาตรฐาน

“กษ.รุกตลาดฮาลาล พัฒนาและส่งเสริมโรงเชือดสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล ผ่านการรับรองฮาลาลแล้วกว่า 330 แห่งทั่วประเทศ “

14 ธ.ค. 61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล (Thailand Halal Assembly 2018) โดยมี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงานประชุมฯ

กรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ สกอท. และสกอจ. โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการฯตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเชือดสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ได้ผ่านการรับรองฮาลาลแล้วกว่า 330 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้ส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลมาโดยตลอดมากกว่า 10 ปีโดยได้ร่วมงานกับ สกอท. นำ สกอท. เดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาทางการค้าอาหารฮาลาลกับประเทศอาเซียนและตะวันออกกลาง เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลไปยังต่างประเทศทั่วโลก